• หน้าแรก
  • สมัครสมาชิก
  • สเปค/ราคารถ
  • ค้นหาร้านค้า
  • กระดานซื้อขาย
  • งานรถ/ทัวร์ร้าน
  • ข่าว / รีวิวรถ
  • ติดต่อโฆษณา
  • ติดต่อเรา

รีวิวรถยนต์-รถอีโคคาร์ | รีวิวรถกระบะ-รถพีพีวี | รีวิวจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์ | ข่าวรถแทรกเตอร์

โปรโมชั่น รถยนต์-รถกระบะ | โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์ | โปรโมชั่น รถแทรกเตอร์

สยามคูโบต้า ปิดยอดขายปี59 ที่ 5 หมื่นล้านบาท ปี60 ขอโต10%

 


นายฮิโรโตะ คิมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด


ขอบคุณข้อมูล ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ (8 ก.พ. 2560) [1249 Views]


สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น เผยยอดขายทั้งตลาดในประเทศและส่งออก ปี 2559 มียอดขายรวมปิดที่ 50,000 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายในปี 2560 เติบโตขึ้น 10% ประกาศรุกตลาดพืชไร่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย ให้เป็นเกษตรกรรม 4.0 ด้วยแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions ทุกคำตอบเรื่องการเกษตร

นายฮิโรโตะ คิมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แถลงผล การดำเนินงานประจำปี 2559 ระบุว่า บริษัทฯ มียอดขายมูลค่ารวมปิดที่ 50,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 27,000 ล้านบาท และตลาดต่างประเทศ 23,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากปี 2558 เนื่องมาจากยอดขายต่างประเทศมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่วนในปีนี้บริษัทฯคาดว่าจะเติบโตขึ้น 10%

สำหรับตลาดต่างประเทศ จากที่บริษัทฯได้เข้าไปดำเนินธุรกิจและส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา พบว่า ประเทศเมียนมามีตลาดที่เติบโตมากที่สุด เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมาก จึงเป็นตลาดที่ใหญ่และเกษตรกรยังมีความต้องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ประกอบกับมีจำนวนครัวเรือนในภาค เกษตรกรรมอยู่มาก รองลงมาคือกัมพูชา และสปป.ลาว ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ ได้แก่ รถไถเดินตาม เครื่องยนต์ดีเซล แทรกเตอร์ และรถเกี่ยวนวดข้าว ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการพัฒนาเครือข่าย ทั้งการขายและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการหาพันธมิตรทางการเงิน เพื่อเพิ่มความสามารถในการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ของลูกค้าที่มีกำลังซื้อน้อย พร้อมทั้งนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรใหม่ๆเข้าสู่ตลาด เพื่อเพิ่มความเหมาะสม กับพืชที่ปลูกและสร้างโอกาสในการเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรได้ง่ายขึ้น

“จากความมุ่งมั่นในการขยายตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคูโบต้ากระจายตัวครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ในปีนี้บริษัทฯจึงได้มีการ ร่วมทุนกับคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) จัดตั้งบริษัทขึ้นในประเทศ เมียนมา โดย คูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้น 80% และสยามคูโบต้า ถือหุ้น 20%” นายคิมุระ กล่าวเพิ่มเติม

ในส่วนทิศทางการดำเนินงานตลาดในประเทศของสยามคูโบต้าในปีนี้ นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ในปัจจุบันการแข่งขันการผลิต ภาคการเกษตรในระดับโลกสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรต้องทำการเกษตรแบบลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ซึ่งจำเป็นต้องใช้นวัตกรรม ด้านการเพาะปลูกสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งนโยบายของภาครัฐที่ขับเคลื่อนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน ซื้อปัจจัยการผลิต รวมกันผลิต และรวมกันขายมากขึ้น ภายใต้โครงการ “เกษตรแปลงใหญ่” โดยมีเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน เข้าไปร่วมกันพัฒนาให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือที่เรียกว่า เกษตรกรรม 4.0 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้มุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่มข้าว พืชไร่ และเกษตรกรที่ปลูกพืชหลายชนิด (multi-crop) มาอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้บริษัทฯได้วางแผนที่จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะในส่วนของ เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการเก็บเกี่ยว ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่อง การใช้แรงงานคนจำนวนมากในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเกษตรกร นอกจากนี้ บริษัทฯจะทำการ ตลาดควบคู่ไปกับการให้ความรู้และโซลูชั่นด้านการเกษตร ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรให้เพิ่ม มากขึ้น เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการทำเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยให้เป็น เกษตรกรรม 4.0 ตามนโยบายของภาครัฐ ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบการจัดการเกษตรแบบครบวงจรขึ้น ภายใต้ชื่อ “KUBOTA (Agri) Solutions” ทุกคำตอบเรื่องเกษตร ซึ่งจะช่วยยกระดับเกษตรกรรมไทย ด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรม การเพาะปลูก ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความแม่นยำและสม่ำเสมอ ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนจากการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการปลูกพืชผสมผสาน การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการขนส่งผลผลิต เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลผลิต สร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวนี้จะเป็นกลยุทธ์หลักที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯต่อไปในอนาคตความคิดเห็นผ่าน Facebookข่าวน่าสนใจ Hot News
อีซูซุ เปิด “สนามรถขับเคลื่อนสี่ล้อ” ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย
โตโยต้า ซี-เอชอาร์ มาตรฐานใหม่แห่งดีไซน์
เอชอาร์-วี ใหม่ อัดแน่นเทคโนโลยี ความปลอดภัย
เปิดสเปก“ฮอนด้า-ยามาฮ่า” แบบไหนเรียกไฮบริด
“ยามาฮ่า” ปรับภาพลักษณ์ แบรนด์มัดใจลูกค้า
สยามคูโบต้า เปิดตัวรถดำนารุ่นใหม่
* ข่าวรถแทรกเตอร์ *"รถยนต์-จักรยานยนต์-จักรกลเกษตร"


รถยนต์-รถกระบะ CAR รถจักรยานยนต์ MOTORCYCLE รถแทรกเตอร์ FARM TRACTOR เครื่องยนต์เกษตร GENERAL ENGINE
โปรโมชั่น รถยนต์ โปรโมชั่น จักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์ โปรโมชั่น รถแทรกเตอร์ เครื่องยนต์เบนซิน 5-7แรงม้า / Gasoline 5-7 hp.
รถยนต์อีโคคาร์ / Eco Car รถจักรยานยนต์ เอที / Automatic รถแทรกเตอร์คูโบต้า / Kubota Tractor เครื่องยนต์เบนซิน 8-15แรงม้า / Gasoline 8-15 hp.
รถกระบะ 2ประตู / Pickup Std. รถจักรยานยนต์ ครอบครัว / Family รถแทรกเตอร์ยันม่าร์ / Yanmar Tractor เครื่องยนต์ดีเซล 5-9แรงม้า / Diesel 5-9 hp.
รถกระบะ แค็บ / Pickup Cab รถจักรยานยนต์ ออฟโรด / Off-Road รถแทรกเตอร์นิว ฮอลแลนด์ / New Holland เครื่องยนต์ดีเซล 10-12แรงม้า / Diesel 10-12 hp.
รถกระบะ 4ประตู / Pickup DoubleCab รถจักรยานยนต์ สปอร์ต / Sport รถแทรกเตอร์จอห์นเดียร์ / John Deere เครื่องยนต์ดีเซล 14-16แรงม้า / Diesel 14-16 hp.
รถอเนกประสงค์ / PPV รถบิ๊กไบค์ฮอนด้า / Honda Big Bike รถแทรกเตอร์แมสซี่ / Massey Ferguson  
    รถแทรกเตอร์คลาส / Claas Tractor รถเกี่ยวนวดข้าว COMBINE HARVESTER
    รถแทรกเตอร์ไคโอติ / Kioti Tractor รถเกี่ยวนวดข้าว Kubota Yanmar John Deere

  Follow 108engine     ติดต่อโฆษณา (Advertising) Contact us
  Copyright © 2000 - 2018  108EngineDotCom All Rights Reserved © สงวนลิขสิทธิ์