108engine.com
Follow us     
  • หน้าแรก
  • สมัครสมาชิก
  • สเปค/ราคารถ
  • ค้นหาร้านค้า
  • กระดานซื้อขาย
  • งานรถ/ทัวร์ร้าน
  • ข่าว / รีวิวรถ
  • ติดต่อโฆษณา
  • ติดต่อเรา


ทำไมต้องโฆษณาออนไลน์กับเรา  |   อัตราค่าโฆษณา  |   ขั้นตอนลงโฆษณา   |    ติดต่อ-สอบถาม
     1. เว็บ108engine ตลาดกลางรถยนต์-จักรยานยนต์-รถแทรกเตอร์-เครื่องยนต์การเกษตร เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้ง รถยนต์ / รถปิกอัพ / รถจักรยานยนต์ / รถบิ๊กไบค์ / รถแทรกเตอร์ / รถเกี่ยวนวดข้าว / เครื่องยนต์ดีเซล / เครื่องยนต์เบนซิน / เครื่องยนต์มือสอง ทั้งในกลุ่มบริษัท/ร้านค้าฝั่งผู้ขาย และ ผู้ใช้สินค้าข้างต้นในฝั่งผู้ซื้อ

     2. เว็บ108engine มีเนื้อหา ข้อมูลครอบคลุมถึงสินค้าใน4กลุ่มหลัก รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ / รถแทรกเตอร์ / เครื่องยนต์เกษตร ทั้งรุ่น-ยี่ห้อยอดนิยมในตลาด รวมทั้งสเปคและราคาแนะนำ ยิ่งกว่านั้น ยังมีความคิดเห็นของผู้ใช้ในจุดเดียวกัน ซึ่งเนื้อหาข้างต้น มักถูกค้นหาผ่าน Google Search Engine ใน10อันดับแรกเสมอ

     3. สามารถโฆษณา เพื่อสร้างแบรนด์ และการรับรู้ ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งร้านค้าผู้ขาย และผู้ใช้ไปพร้อมกัน มีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้ทันกับสภาพ ตลาดที่มีการแข่งขันสูง ภาวะผันแปรได้เสมอ

     4. เนื้อหา สินค้าและบริการ ของผู้ลงโฆษณา มักติดคำถูกค้นหาผ่าน Google เสมอ

     5. โฆษณาทุกวัน ตลอด24ชม. ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาอื่น กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงใด้ทุกที่ทั่วไทยทั่วโลกที่อินเตอร์เน็ตไปที่ สามารถแชร์เนื้อหา ไปให้ผู้สนใจหรือเกี่ยวข้องได้ง่าย สะดวกและประหยัดในการเสนอสินค้า-บริการให้ลูกค้าเป้าหมาย
        อัตราค่าโฆษณา >>  หน้าแรก  |  หน้ากระดานซื้อขาย |  หน้าระบบค้นหาร้านค้า108engine
           หน้าชุมชนร้านค้า+สเปครถยนต์/แทรกเตอร์ | หน้างานแสดงยานยนต์ | หน้าทัวร์ย่านร้านค้าทั่วไทย | หน้าข่าวเด่นน่ารู้ยานยนต์


หน้าชุมชนร้านค้าออนไลน์-ออฟไลน์


ทุกหน้าของราคารถ


ทุกหน้าของหน้ารวมประเภทรถ


ทุกหน้าของสเปครถ

  
    หน้าชุมชนร้านค้ารถยนต์ และสเปค-ราคารถยนต์อีโคคาร์(Eco-car)ทุกหน้า
ตำแหน่ง
Position
รูปแบบโฆษณา
Banner
จำนวนป้าย Capacity ขนาด Size
(Pixel)
แสดงโฆษณา Display ราคา/ 3-12เดือน
Rate/ 3-12Month
A6+A7+A8+A9 ป้ายแบนเนอร์ Banner 3 Banner 768 x 90 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
S6+S7+S8+S9 ป้ายแบนเนอร์ Banner 7 Banner 580 x 360 สไลด์ทุกหน้า
SlideAllPages
สอบถาม (Call)
K6+K7+K8+K9 ป้ายแบนเนอร์ Banner 1 Banner 300 x 80 แสดงทุกหน้า
All Pages
สอบถาม (Call)
P6+P7+P8+P9 ป้ายแบนเนอร์ Banner 1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
All Pages
สอบถาม (Call)


    หน้าชุมชนร้านค้ารถยนต์ และสเปค-ราคารถปิกอัพ(Pickup-car)ทุกหน้า
ตำแหน่ง
Position
รูปแบบโฆษณา
Banner
จำนวนป้าย Capacity ขนาด Size
(Pixel)
แสดงโฆษณา Display ราคา/ 3-12เดือน
Rate/ 3-12Month
A6+A7+A8+A9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
3 Banner 768 x 90 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
S6+S7+S8+S9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
7 Banner 580 x 360 สไลด์ทุกหน้า
SlideAllPages
สอบถาม (Call)
K6+K7+K8+K9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
1 Banner 300 x 80 แสดงทุกหน้า
All Pages
สอบถาม (Call)
P6+P7+P8+P9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
All Pages
สอบถาม (Call)


    หน้าชุมชนร้านค้ารถจักรยานยนต์ และสเปค-ราคารถจักรยานยนต์ทุกหน้า
ตำแหน่ง
Position
รูปแบบโฆษณา
Banner
จำนวนป้าย Capacity ขนาด Size
(Pixel)
แสดงโฆษณา Display ราคา/ 3-12เดือน
Rate/ 3-12Month
A6+A7+A8+A9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
3 Banner 768 x 90 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
S6+S7+S8+S9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
7 Banner 580 x 360 สไลด์ทุกหน้า
SlideAllPages
สอบถาม (Call)
K6+K7+K8+K9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
1 Banner 300 x 80 แสดงทุกหน้า
All Pages
สอบถาม (Call)
P6+P7+P8+P9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
All Pages
สอบถาม (Call)


    หน้าชุมชนร้านค้ารถแทรกเตอร์/รถเกี่ยวข้าว และสเปค-ราคารถแทรกเตอร์ทุกหน้า
ตำแหน่ง
Position
รูปแบบโฆษณา
Banner
จำนวนป้าย Capacity ขนาด Size
(Pixel)
แสดงโฆษณา Display ราคา/ 3-12เดือน
Rate/ 3-12Month
A6+A7+A8+A9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
3 Banner 768 x 90 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
S6+S7+S8+S9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
7 Banner 580 x 360 สไลด์ทุกหน้า
SlideAllPages
สอบถาม (Call)
K6+K7+K8+K9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
1 Banner 300 x 80 แสดงทุกหน้า
All Pages
สอบถาม (Call)
P6+P7+P8+P9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
All Pages
สอบถาม (Call)

     โปรโมชั่น   * เพิ่มชื่อกิจการร้านค้าในชุมชนร้านค้ารถแทรกเตอร์ ทั่วไทย พร้อมเว็บเพจ แทรกเตอร์
                      ชื่อกิจการคุณ 1หน้า เริ่มต้น 50บาท/วัน เท่านั้น
(เชื่อมต่อข้อมูลแทรกเตอร์กว่า100หน้า)


    หน้าชุมชนร้านค้ารถแทรกเตอร์/รถเกี่ยวข้าว และสเปค-ราคารถเกี่ยวนวดข้าวทุกหน้า
ตำแหน่ง
Position
รูปแบบโฆษณา
Banner
จำนวนป้าย Capacity ขนาด Size
(Pixel)
แสดงโฆษณา Display ราคา/ 3-12เดือน
Rate/ 3-12Month
A6+A7+A8+A9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
3 Banner 768 x 90 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
S6+S7+S8+S9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
7 Banner 580 x 360 สไลด์ทุกหน้า
SlideAllPages
สอบถาม (Call)
K6+K7+K8+K9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
1 Banner 300 x 80 แสดงทุกหน้า
All Pages
สอบถาม (Call)
P6+P7+P8+P9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
All Pages
สอบถาม (Call)


    หน้าชุมชนร้านค้าเครื่องยนต์เกษตรและสเปค-ราคาเครื่องยนต์เกษตรทุกหน้า
ตำแหน่ง
Position
รูปแบบโฆษณา
Banner
จำนวนป้าย Capacity ขนาด Size
(Pixel)
แสดงโฆษณา Display ราคา/ 3-12เดือน
Rate/ 3-12Month
A6+A7+A8+A9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
3 Banner 768 x 90 ป้ายหมุนเวียน
Rotation
สอบถาม (Call)
S6+S7+S8+S9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
7 Banner 580 x 360 สไลด์ทุกหน้า
SlideAllPages
สอบถาม (Call)
K6+K7+K8+K9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
1 Banner 300 x 80 แสดงทุกหน้า
All Pages
สอบถาม (Call)
P6+P7+P8+P9 ป้ายแบนเนอร์
Banner
1 Banner 300 x 250 แสดงทุกหน้า
All Pages
สอบถาม (Call)


      หมายเหตุ   - ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขั้นตอนการติดต่อลงโฆษณา
      1. แจ้งตำแหน่งโฆษณาที่สนใจข้างต้น ทางแบบฟอร์มข้างท้าย หรืออีเมล์ ads@108engine.com พร้อมไฟล์ภาพ/ข้อความ
      2. ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี "108เอ็นจินดอทคอม"
            1. ธนาคารกรุงเทพ สาขา สาธุประดิษฐ์  บัญชีสะสมทรัพย์   เลขที่ : 171-0-85626-9
             2. ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนสาธุประดิษฐ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 041-2-04581-7
       3. หลังชำระเงิน แสดงหลักฐานการชำระเงิน สลิปATM, ใบโอน ไปที่ ads@108engine.com
       4.ทีมงานฯ ยืนยันความถูกต้อง และดำเนินการนำโฆษณาขึ้นเว็บไซด์
       5. ทีมงานฯ แจ้งให้ผู้ลงโฆษณาเข้าตรวจสอบ พร้อมกับแจ้งเวลาสิ้นสุดโฆษณา
         สนใจโฆษณา สามารถสอบถามรายละเอียดในแบบฟอร์มข้างท้าย เราจะส่งรายละเอียดกลับไปหาท่านโดยเร็ว

แบบฟอร์มติดต่อโฆษณา / Advertise Contact Form
เรื่อง  Subject :
* ชื่อผู้ติดต่อ  
Contact Name :
ชื่อกิจการ  
Company Name :
*  อีเมล์  Email :
* โทรศัพท์  Phone:
สนใจตำแหน่ง 
(Ads. Position) :
* ข้อความ 
(Message) :
*  รหัสปลอดภัย
Security code :
This Is CAPTCHA Imageทำไมต้องโฆษณากับเรา  |   อัตราค่าโฆษณา  |   ขั้นตอนลงโฆษณาและชำระเงิน   |    ติดต่อ-สอบถามเรา


หมวดรถอีโคคาร์ -รถกระบะ หมวดรถจักรยานยนต์ หมวดรถแทรกเตอร์-รถเกี่ยวข้าว หมวดเครื่องยนต์อเนกประสงค์
โปรโมชั่น รถอีโคคาร์ ทุกรุ่น สเปค-ราคา รถจักรยานยนต์ เอที โปรโมชั่น รถแทรกเตอร์ ทุกรุ่น สเปค-ราคา เครื่องยนต์เบนซิน 5-7แรงม้า
สเปค-ราคา รถอีโคคาร์ สเปค-ราคา รถจักรยานยนต์ ครอบครัว สเปค-ราคา รถแทรกเตอร์ Kubota สเปค-ราคา เครื่องยนต์เบนซิน 8-15แรงม้า
สเปค-ราคา รถกระบะ 2ประตู สเปค-ราคา รถจักรยานยนต์ ออฟโรด สเปค-ราคา รถแทรกเตอร์ Yanmar สเปค เครื่องยนต์ดีเซล 5-9แรงม้า
สเปค-ราคา รถกระบะ แค็บ สเปค-ราคา รถจักรยานยนต์ สปอร์ต สเปค-ราคา รถแทรกเตอร์ New Holland สเปค เครื่องยนต์ดีเซล 10-12แรงม้า
สเปค-ราคา รถกระบะ 4ประตู สเปค-ราคา รถบิ๊กไบค์ Honda สเปค-ราคา รถแทรกเตอร์ John Deere สเปค เครื่องยนต์ดีเซล 14-16แรงม้า
สเปค-ราคา รถอเนกประสงค์ PPV   สเปค-ราคา รถเกี่ยวนวดข้าว คูโบต้า ฯลฯ  

  Follow 108engine     ติดต่อโฆษณา Advertise
  Copyright © 2000 - 2017  108EngineDotCom. All Rights Reserved   © สงวนลิขสิทธิ์